Защо го правим, за какво се борим,
какво ни кара да скачаме от леглото сутрин?
Ние сме Радостина, Пирина и Николай - порядъчно вдъхновени и мотивирани от общата ни обич към децата и нуждата да виждаме света през техните очи.
Мисия
„Ние, децата!" е израз на нашето желание и възможност да градим култура. Да бъдем полезна съставна част от обществото ни. Всяка книга е важна в живота и възпитанието на едно дете и помага за изграждането на познания и светоглед.
Нашият принос е да даваме възможност на вас, родителите да откривате правилните книги за вашето дете.
Ценности
Общество
Вярваме, че книгите са важен инструмент за формиране на опит и познания, чрез който градим общество от личности.
Култура
Сътворяването на култура изисква внимание. Ние четем, подбираме и предлагаме книги, които изграждат този най-фин слой у децата.
Възпитание
Книгите са ценен проводник и средство за възпитание на онези важни ценности, които искаме да предадем още от най-ранна възраст.
Отношение
Децата формират отшношение към себе си и света чрез книгите. А нашето отношение към децата определя общото ни бъдеще.
Семейство
Срещата с книгите в прегръдката на обичан човек, предоставя на децата сигурна среда, която да ги въведе в света с подкрепа и разбиране.
Мечти
Искаме да вдъхновим децата да мечтаят, а чрез книгите даваме примери как мечтите могат да се превръщат в реалност.
Нашите партньори